סטטוס : תכנון
שם הלקוח : סופר בן צור
מיקום : רח' המעיין, רמת גן
שטח : 24,000 מ"ר