מתחם מלונאי אשר ממוקם במשולש הקדוש בצפון הכנרת, הכולל מלון ל250 חדרים וכן גנים תנכ"ים אשר משתפלים מהכניסה למלון ועד שפת הכנרת. עיצוב המלון מבטא תנועה בצורת גל אשר מאפשרת פריסה רחבה של חדרים לכיוון הכנרת.

סטטוס : אישורים
שם הלקוח : שער הגליל, שמואל סמאג'ה
מיקום : טבריה
שטח : 10000 מ"ר