מבנה משרדים מרכזי לחברת מקורות לאזור הצפון. המבנה כלל בתכנוניו את כל הפונקציות הנדרשות לתפעול, אחזקה ופיתוח של מערך המים של מחוז הצפון. בנוסף, כלל התכנון אגף לתפקוד בשעת חירום וחניות. עיצוב המבנה התבסס על שתי מסות, אשר הוסטו בזוית של 45 מעלות אחת מהשניה. הראשונה, משתבלת ושקועה בקרקע, והשניה מרחפת מעל ויוצרת מבטים שונים לאגם  אשכול. תכנון המבנה כ"מבנה ירוק", הביא בחשבון הפניה מיטבית של חזיתות וטיפול אקלימי מתאים לכלל מרכיבי המבנה. 

סטטוס : תכנון
שם הלקוח : מקורות
מיקום : אגם אשכול, צומת גולני
שטח : 5000 מ"ר