מלון שתוכנן על בסיס מבנים היסטוריים ישנים וחיבורם לידי קומפלקס אחד, עם התפתחותו של המלון נבנה אגף חדש של מספר קומות גם הוא על בסיס מבנים קיימים ותוספת מעליהם. האגף הוותיק שופץ לרוחה של התקופה, והתאמת חללים היסטוריים למתכונת בית מלון. כך הפכה לדוגמא אורווחת הסוסים ההסורית לחדר אוכל, וחלקי הבניין לחדרים, אשר כל אחד מעל אופי, תצורה וגודל אחר, תוך ניצול מיטבי של הנוף לכיוון מערב (הר מירון). חלקו החדש יותר של המלון, כלל עיצובכ עדכני ואגף ספא והתאפיין במשימה אדריכלית וקונסטרוקטיבית מורכבת, הכולל הנחה של  אגף חדש לגמרי על קשתות קיימות.

סטטוס : בנוי
שם הלקוח : הכשרת הישוב
מיקום : צפת
שטח : 12000 מ"ר