הצעה לתכנון הכוללת טיפול במבנה קיים ששימש כסניף של בנק לאומי ברחוב אחד העם בת"א.

התכנון מציע הפיכתו של המבנה למלון בוטיק הכולל מסחר בקומת הקרקע, חדרים ופונקציות ציבוריות קטנות בקומת הביניים ודירות פאר בקומה העליונה.

עיקר הרעיון הינו "אטריום-ירוק" אשר יהוה בחלקו המזרחי של המבנה חוצץ בינו לבין הבניה העתידית שתהיה על רחוב נחלת בנימין.

עיצוב המבנה כלל 2 חלופות עקרוניות "חלופת המגרות" וחלופת "מסגרות העץ".

סטטוס : תכנון ראשוני
שם הלקוח : קנדה ישראל
מיקום : תל אביב