מלון עם 350 חדרים ברחוב ז'בוטינסקי בפאתי אזור הבורסה. העיצוב כולל פרוק המסה למס' אלמנטים ורטיקלים, ויוצרת אוביקט אשר מקבל צורה שונה וייחודית מכל צד.

סטטוס : תכנון
שם הלקוח : שמואל אסלן
מיקום : רמת גן
שטח : 21000 מ"ר