הפרויקט הינו חלק ממתחם בית ספר קיים בשכונת ביצרון ומהווה חלק יחודי, "הקושר" את חלל החוץ של בית הספר, ומאפשר לסביבה הבנויה להתחדש, ולהקרין כלפי התלמידים אוירה של קדמה וחדשנות. חזית בית הספר פתוחה כלפי צפון (לחצר המרכזית). מבנה הכיתות הפרטני "תלוי", ומאפשר מפגש בקומת הקרקע. בנוסף למבנה, מוצעת הרחבה למבנה החטיבה הצעירה, אשר מהווה דופן צפונית לחצר.

סטטוס : בנוי
שם הלקוח : עיריית תל אביב
מיקום : תל אביב
שטח : 1,200 מ"ר
  • שטחי פעילות

    שטחי פעילות

  • שטחי פעילות

    שטחי פעילות