תוכנית לטיפול אדריכלי במרכז המתחם הקיים של בית האבות בחולון. התכנון מציע בינוי של מבנה מרכזי, רב תכליתי, הכולל אולם, חדר אוכל וחדרי פעילות לבינוי של אגף מגורים חדש, מערבית למבנה המרכזי, לטובת דירות חדשות.

סטטוס : תכנון
שם הלקוח : רשת משען
מיקום : חולון
שטח : 10000 מ"ר
  • מבט על

    מבט על

  • מבט כללי

    מבט כללי