בית ספר המכיל 18 כיתות בישוב הדרוזי ירכא בצפון. התכנון מתחשב במצב הבעלויות המורכב הקיים בשטח. המבנה האורכי מאפשר הפרדה בין שכבות הגיל השונות ופתיחות לחצרות פעילויות מגוונות. חזיתות המבנה נותנות ביטוי לדינמיות התכנונית.

סטטוס : תכנון
שם הלקוח : מועצה מקומית ירכא
מיקום : ירכא
שטח : 2000 מ"ר