בית ספר המכיל 16 כיתות שתוכנן כמניפה תוך ניצול חזית צפונית והשתלבות במרקם של עצים בוגרים קיימים.
התכנון מאופיין בגמלוני אבן כורכר הקיימת בכפר כולו וחלל כניסה כפול שמחובר לחצר מרכזית הקושרת מספר מבנים ומייצרת תת קמפוס.

סטטוס : בנוי
שם הלקוח : כפר סילבר / משרד החינוך
מיקום : כפר סילבר, אשקלון
שטח : 1750 מ"ר