הצעה תכנונית למתחם רבי עקביא בבני ברק. התכנון כלל מבנה משולב של מסחר בקומת הקרקע ומעליו משרדים, ובמבנה נפרד למרפאות. התכנון לקח בחשבון את הפרשי הטופוגרפיה הגדולים, והתאמת הכניסות לטובת משתמשי הפרויקט.

סטטוס : תכנון
שם הלקוח : דובק-חברה לסיגריות
מיקום : בני-ברק
שטח : 12,000 מ"ר