התכנון מבטא מערכת של "סלעים" המתגבשים יחד למערכת הדמויה לשרשרת הרים (הרי אדום)
המעטפת הכבולה מייצרת מערכת של שחרור אויר חם ואיקלום המבנה.

סטטוס : תכנון
שם הלקוח : עיריית אילת
מיקום : אילת
שטח : כ-8000 מ"ר