מתחם של כ-5 דונם, הכולל 2 מבנים (למשרדים ומגורים), וכן חזית מסחרית ופונקציות ציבוריות.

התכנון כולל 2 מבנים, האחד של כ-48 קומות למגורים, והשני של כ-30 קומות למשרדים. הבסיס המחבר בינהם, משלב מסחר ופונקציות מסחריות.

הקונספט העיצובי, הינו של 2 דמויות (גבר ואישה), אשר ניצבים זה לצד זה, ומייצרים מגוון גדול של מבטים משתנים מכל צד.

התכנון עצמו מכיל חזית אחת משתנה, אשר "נשברת", ומערכת גבהים ומרחק, המייצרת דיאלוג שונה בין המסות המאופינות בחומרי גמר שונים.

סטטוס : תכנון
שם הלקוח : חזי סופר, עומר ובן צור, אוהד בן צור
מיקום : רמת-גן מתחם רשונים
שטח : 39,000 מ"ר