קבר יתרו, ובבכינוי אנשי העדה-נבי שועייב, הינו המקום הקדוש לעדה הדרוזית. מיקומו ליד כפר חיטים, במערבה של טבריה. פרויקט זה כלל הוספה של אולמות אסיפה, אדמיניסטרציה ואולם שייחים, וכן שחזור של אלמנטים קיימים. חומרי הגמר הינם אבן ושיש, תוך הדגשה של אורנומנטים קיימים, כגון: עמודים, כותרות, קשתות וכד', אשר מאפשרים להפוך את כל חלקי המבנה למקשה אחת.

סטטוס : בנוי
שם הלקוח : שייח אמין טריף
מיקום : נבי שועייב-כפר חיטים
שטח : 8000 מ"ר