פרויקט: "מתחם אלונים נצרת" –נצרת-מחוז צפון
מזמין: אפסילון וטירן
סוג תכנית: מפורטת
שטח תכנית: 41 דונם
יעוד עיקרי: מגורים
היקף בינוי (שטחים עיקריים):
שלב התכנוני/ביצועי אליו הגיע: אושר בתנאים במחוזית
שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרויקט: 2011 -טרם
הסתיים
מס' יחידות: 1152 יח"ד
מ"ר למגורים: 184,320 מ"ר
מ"ר לתעסוקה: 1000 מ"ר

שם הלקוח : אפסילון וטירן
מיקום : נצרת עילת
שטח : 41 דונם