פרויקט: "בין ערים" –תל אביב-מחוז ת"א
מזמין: עיריית ת"א
סוג תכנית: מפורטת
שטח תכנית: 6 דונם
יעוד עיקרי: עירוני מעורב:מסחר/משרדים/מגורים/מלונאות
היקף בינוי)שטחים עיקריים(:
שלב התכנוני/ביצועי אליו הגיע: הגשה לוועדה מקומית
שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרויקט: 2012 -טרם הסתיים
מס' יחידות: 100 יח"ד
מ"ר למגורים: 16,000 מ"ר
מ"ר לתעסוקה: 50,000 מ"ר

שם הלקוח : עיריית תל אביב-יפו
מיקום : תל אביב, רחוב בגין
שטח : 150000 מ"ר