פרויקט: "גבעתיים סיטי" –גבעתיים-מחוז ת"א
מזמין: מ.מ.י
סוג תכנית: מפורטת
שטח תכנית: 54 דונם
יעוד עיקרי: מגורים,דיור מוגן,מלונאות,מסחר ותעסוקה
היקף בינוי (שטחים עיקריים):
שלב התכנוני/ביצועי אליו הגיע: מתן תוקף גמר ביצוע
מס' יחידות: 518 יח"ד/ 300 יח"ד מוגן
מ"ר למגורים: 82,880 מ"ר/ 48,000 מ"ר
מ"ר לתעסוקה: 3,000 מ"ר מ ס ח ר
115,000 מ"ר תעסוקה
שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרויקט: 1995-2001

שם הלקוח : מ.מ.י
מיקום : גבעתיים
שטח : 54 דונם