פרויקט: "רכבת מלחה" –ירושלים-מחוז ירושלים
מזמין: הרל"י
סוג תכנית: מפורטת
שטח תכנית: 54 דונם
יעוד עיקרי: תחנת רכבת,מסחר,משרדים ומלונאות
היקף בינוי( שטחים עיקריים):
מ"ר לתעסוקה: 70,000 מ"ר
שלב התכנוני/ביצועי אליו הגיע: הגשה לוועדה מקומית
שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרויקט: 2012 -טרם הסתיים

שם הלקוח : הרל"י
מיקום : ירושלים
שטח : 54 דונם