פרויקט: "הרחבת נוף כינרת" –צפת-מחוז צפון
מזמין: אגודת בריטניה
סוג תכנית: מפורטת
שטח תכנית: 461 דונם
יעוד עיקרי: מגורים ומסחר
היקף בינוי (שטחים עיקריים):
שלב התכנוני/ביצועי אליו הגיע: לפני דיון במחוזית
מס' יחידות: 931 יח"ד
מ"ר למגורים: 117,900 מ"ר
מ"ר לתעסוקה: 6200 מ"ר
שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרויקט: 2013 -טרם הסתיים

שם הלקוח : אגודת בריטניה
מיקום : צפת
שטח : 461 דונם