פרויקט: "מגורים יפה נוף" –חיפה-מחוז חיפה
מזמין: פרטיים
סוג תכנית: מפורטת
שטח תכנית: 7.5 דונם
יעוד עיקרי: מגורים
היקף בינוי (שטחים עיקריים):
שלב התכנוני/ביצועי אליו הגיע: נדון במקומית
מס' יחידות: 74 יח"ד
מ"ר למגורים: 8,230 מ"ר
שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרויקט: 2012 -טרם הסתיים

מיקום : חיפה
שטח : 7.5 דונם