הצעה לדיור מוגן לרשת "בית בלב".

המתחם מורכב משלושה מרכיבים המייצרים כמעיין "ח" לכיוון הנוף. כאשר מצפון מבנה למחלקות סיעודיות ועצמאים ובדרום מגדל לעצמיים. במרכז האתר ממוקמות פונקציות ציבוריות ומרחב פתוח לרווחת הדיירים.

המתחם כולל כ-300 יחידות לדיור מוגן, 2 מחלקות סיעודיות ופונקציות ציבוריות מלאות.

סטטוס : הצעה תכנונית
שם הלקוח : "בית בלב"
מיקום : מכמורת
שטח : 25000 מ"ר