פרויקט: "מתאר אריאל" –אריאל-מחוז דרום
מזמין: משרד השיכון
סוג תכנית: מתאר
שטח תכנית: 11,218 דונם
יעוד עיקרי: מגורים
היקף בינוי (שטחים עיקריים):
שלב התכנוני/ביצועי אליו הגיע: הפקדה בתנאים
שנת התחלה וסיום של העיסוק בפרויקט:
מס' יחידות: 16,000 יח"ד
מ"ר למגורים: 2,560,000 מ"ר
מ"ר לתעסוקה: 837 דונם

שם הלקוח : משרד השיכון
מיקום : אריאל
שטח : 11218 דונם